2015 :

Predseda ŠSK ARES  :  Dušan Hajro

podpredseda ŠSK ARES : Ľuboslav Patrovič

člen predsedníctva ŠSK ARES : Tomáš Naňo. Martoš Andrej, Vlastimil Cvanciger

kontrolór : Denisa Mongelová

               Rastislav Hlavina

ARES klub

Strelecký športový klub ARES vznikol ako myšlienka priblížiť verejnosti strelecký šport tak aby bol za dodržania podmienok bezpečnosti a loajálnosti dostupný viacerým nie iba uzavretej skupine ľudí. Klub stvorili v roku 2009 Jozef Mongel, Martin Kučerka, Dušan Hajro. Vedenie klubu ako aj jeho predsedníctvo sa snaží o kvalitu práce a nie o kvantitu čiže veľa členov ,veľa peňazí z členského a žiadne práva a možnosti strieľania. Myšlienkou klubu je strieľanie pre všetkých a rozvoj streleckého športu v regione a na Slovesnku, tak sú garantované slová predsedníctva pre členov o možnosti využitia strelníc,streleckých podujatí a podpore sponzorov pre všetkých členov  a nie iba pár vyvoleným o čom svedčí práca v roku 2010,2011 a záujem o klub v roku 2011, kedy sme veľmi neradi dočasne nemohli prijať niekoľko osôb do našich radov i napriek ich záujmu za ktorý ďakujeme a vážime si ich postoj aj po zápornej odpovedi o prijatie do klubu z našej strany.Trpezlivosť sa Vám vypaltila a dnes už brázdime spoločne súťaže v rámci Slovenska so cťou ku spokojnosti všetkých zúčastnenýchako aj v rámci kluboviek a Ares pohára v rokoch 2011-2014.Za reperezentáciu klubu chce predsedníctvo poďakovať všetkým svojim členom.

                                                                                                                 Predsedníctvo klubu SŠK ARES.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.