Prihláška

SŠK Ares prihlaskaII.doc (23552) stiahnite tu

 

  

STRELECKÝ ŠPORTOVÝ KLUB – ARES

Dopravná 5 , 955 01 Topoľčany

 

 

P R I H L Á Š K A

 

     Za riadneho člena Streleckého Športového Klubu –ARES – Topoľčany, Dopravná 5   IČO 42200199,

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, č.ú:5052149192 IBAN : SK0409000000005052149192             BIC : GIBASKBX

 

 

 

 

 

Meno :...................................Priezvisko ................................................................

 

Dátum narodenia:...............................................................................................................

 

Trvalý pobyt:.......................................................................................................................

 

Tel. kontakt :....................................kontakt@:.........................................................

 

 

 

     Bol som oboznámený so stanovami Streleckého Športového Klubu ARES Topoľčany s ktorými súhlasím a dobrovoľne sa chcem stať riadnym členom

uvedeného klubu čo potvrdzujem svojím podpisom .

 

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov na ARES Klub v Topoľčanoch. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely streleckého športového klubu Ares Topoľčany v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 a Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ___________________________

 

                                                       podpis žiadateľa o členstvo

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.