STRELECKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  ARES  Topoľčany                 

        

 Strelecký Športový Klub–ARES – Topoľčany, Dopravná 5   IČO 42200199, DIČ:2023035477

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, č.ú:5052149192   IBAN : SK0409000000005052149192     BIC : GIBASKBX

         

                Motto strelca : ,,dôveruj ale preveruj,nikomu never a o sebe pochybuj ,, !!!

zábery z kovákov 30 12 2017 na You Tube ,, strelnica Topoľčany,, alebo  ,, I GUN,,

 Moje osobné poďakovanie pre rok 2017 patrí Lubkovi Patrovičovi, Tomášovi Naňovi, Vlastovi Cvancigerovi a Peťovi Kozákovi bez nich by sa nám nepodarilo zorganizovať akcie aké ste mali možnosť absolvovať.

Prajem Všetkým členom SŠK ARES Topoľčany pevné zdravie, presnú mušku a jasný cieľ Pif paF 2018

                                               s pozdravom Dušan Hajro

 

.

 
Členovia 2018 :

Ábel Tibor

Anovčin Marek

Beňačka Ján

Beňo Vratislav

Biliková Jana

Bošanský Alexander

Capalka Roman

Čančinov Marek

Finta Július

Granát Peter

Hromádka Jozef

Chromík Juraj

Jakubička Marián

Jurčo Juraj

Jurčo Peter

Káčer Robert

Kapusta Vlastimil

Karas Jozef

Kováčik Stanislav

Kubala Tomáš

Macho Ľudovít

Matajs Štefan

Matajsová Silvia

Mokoš Martin

Naňo Tomáš

Patrovič Ľuboslav

Plačko Dušan

Resutík Ján

Smékal Radovan

Stanček Miroslav

Suja Pavol

Tóth František

  
sú pre rok 2018 v poriadku.
 členovia budú dopisovaní minimálne vždy k 15temu v mesiaci podľa podkladov od pokladníka klubu/ktorý nie je členom klubu /
 

Predsedníctvo SŠK ARES nebude nabádať, vyzývať k plneniu si povinností člena klubu !!!!!

 

    ČLENSKÉ na ROK 2018:   30 eur 

Nový členovia doručte svoje prihlášky k rukám predsedu či do ARES-u

Vykonanie platby :     PREVODOM    NA    ÚČET !!!!!!!       PREVODOM    NA    ÚČET !!!!!!!

údaje k platbe sú vyššie uvedené, nezabudnite uviesť : MenoPriezvisko dátumnarodenia

                                                                                     JankoStrelec      30.02.1999

                       UZÁVIERKA je k 15.02.2018 pre starých členov, noví členovia majú  ďalší postup v zmysle stanov klubu

Ak ste zmenili @ adresu alebo Vám nechodia upozornenia do @pošty napíšte na @klubu.

Ex členom SŠK ARES : pokiaľ Vás vyzýva útvar Policajného zboru k nejakým úkonom riešte to s útvarom PZ nie s Vašim bývalým klubom.
Ďakujeme za pochopenie.

Chcete sa stať členom SŠK ARES? Prečítajte si stanovy klubu, kliknite na prihlášku dolu,stiahnite si ju vlastnoručne vypíšte a podpíšte a  kontaktujte nás @..... klik -O nás-Stanovy.

NEZASIELAJTE PLATBU NA ÚČET POKIAĽ NEBOLO VAŠE ČLENSTVO SCHVÁLENÉ  a neboli ste o tom informovaní.   Ďakujem.

 

 

                             


                                 

                                                              

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Prihláška

SŠK Ares prihlaskaII.doc (23552) stiahnite tu      STRELECKÝ ŠPORTOVÝ KLUB – ARES Dopravná 5 , 955 01 Topoľčany     P R I H L Á Š K A        Za riadneho člena Streleckého Športového Klubu –ARES –...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.