T

        

 Strelecký Športový Klub–ARES – Topoľčany, Dopravná 5   IČO 42200199, DIČ:2023035477

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, č.ú:5052149192   IBAN : SK0409000000005052149192     BIC : GIBASKBX

         

                Motto strelca : ,,dôveruj ale preveruj,nikomu never a o sebe pochybuj ,, !!!

........................................................................................................................................................................................................................
 
    I GUN liga   STEEL  po treťom kole :Výsledky 2019(1) po 4.xls (40448)
VÝSLEDKY :
Celkové -
 
 
 
 
 
 
 
 
.

I GUN Steel   V.kolo     28.092019 o 09:00   miesto I GUN Topoľčany - Dopravná 2

štartovné 15eur - na účet klubu do 20.09.2019    po termine   20eur na mieste najneskôr 8:45hod !!!

strieľajú sa kovové terče 3 x za sebou započítavaú sa dva najlepšie časy

počet stage : 5

počet rán : 75

štartovné na účet klubu : správa pre prijímateľa : štartovne Janko Strelec
uhradené štartovné v prípade neúčasti je prenosné avšak nevratné

 kapacita 20 strelcov  - volné : 20                    ----------------------------

viď
 
 
 

    ČLENSKÉ na ROK 2019:   30 eur   iba do 23.01.2019 po tomto dátume budú platby vrátené-termín bol do 15.1.2019

 

 

ÚHRADA členského SŠK ARES Topoľčany 2019

Členovia SŠK Ares Topoľčany vykonajte platbu IBA podľa pokynov ktoré Vám boli doručené @

                                                            iné platby budú vrátené odosieľateľovi !!!!!!

 

 

Prijímanie členov do klubu je  nateraz  - POZASTAVENÉ  .

Vykonanie platby :     PREVODOM    NA    ÚČET !!!!!!!       PREVODOM    NA    ÚČET !!!!!!!

údaje k platbe sú vyššie uvedené, nezabudnite uviesť : MenoPriezvisko dátumnarodenia

                    správa pre prijímateľa :                                     JankoStrelec      30.02.1999

                       UZÁVIERKA je k 15.01.2019 , noví členovia majú  ďalší postup v  zmysle  rozhodnutia na valnom zhromaždení.

Ak ste zmenili @ adresu alebo Vám nechodia upozornenia do @pošty napíšte na @klubu.

 

Chcete sa stať členom SŠK ARES? Prečítajte si stanovy klubu, kliknite na prihlášku dolu,stiahnite si ju vlastnoručne vypíšte a podpíšte a  kontaktujte nás @..... klik -O nás-Stanovy.

NEZASIELAJTE PLATBU NA ÚČET POKIAĽ NEBOLO VAŠE ČLENSTVO SCHVÁLENÉ  a neboli ste o tom informovaní.   Ďakujem.

 

 

                             


                                 

                                                              

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Prihláška

SŠK Ares prihlaskaII.doc (23552) stiahnite tu      STRELECKÝ ŠPORTOVÝ KLUB – ARES Dopravná 5 , 955 01 Topoľčany     P R I H L Á Š K A        Za riadneho člena Streleckého Športového Klubu –ARES –...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.